ביטול כרטיס והחזר לפי חוק הגנת הצרכן

לקוחות נכבדים,
הינכם זכאים לבטל את העסקה באמצעות דף זה ובלבד שהזמנתכם בוצעה באחת מהדרכים הבאות: 
  • אתר האינטרנט של קשרי תעופה
  • מוקד השרות הטלפוני של קשרי תעופה
על הביטול המקוון של העסקה להיעשות עד שני ימי עסקים בטרם מועד המימוש המתוכנן.
למען הסר ספק:
ביטולים של שירותי הארחה, חופשה, נופש או בילוי יתאפשר באתר קשרי תעופה אך ורק עבור עסקה שטרם מומשה ובלבד שמועד מימושה הוא לפחות 2 ימי עסקים טרם הביטול.
ביטולים בגין טיסות בטווח של פחות מ-7 ימי עסקים יש לבצע באמצעות מוקד השרות הטלפוני בלבד.
בעת ביטול הזמנה יבוטלו כל מרכיביה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
לא ניתן לבטל באופן מקוון רכיב אחד של ההזמנה, אם ברצונך לבטל רק חלק ממהזמנה יש לפנות למוקד שירות הלקוחות.
בעת משלוח הודעת ביטול ההזמנה יש לציין את השם המלא כפי שהופיע בהזמנה, את מספר ההזמנה שנשלח אליך ומספר טלפון ליצירת קשר במידת הצורך.
עד שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הביטול המקוונת, תקבלו הודעה המאשרת את הביטול במייל חוזר. מידה ולא קיבלתם אסמכתא במייל לביטול הזמנתכם תוך שני ימי עסקים יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של חברתנו.
ניתן גם לשלוח הודעת ביטול ולפנות אלינו באמצעי ההתקשרות הבאים:
  • פנייה למוקד השרות הטלפוני: 03-5205077
  • שליחת דוא"ל לכתובת: kishrey.service@aviation-links.co.il
  • שליחת פקס למספר: 03-6388811
  • פנייה באמצעות אתר האינטרנט של חברתנו
כלל הפניות שיתקבלו בחברתנו באמצעות כל האמצעים המנויים לעיל, יטופלו בין הימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 – 16:00 בלבד (להלן: "שעות הפעילות"). 
פניות אשר יתקבלו לאחר שעות הפעילות וימי הפעילות, יטופלו ביום הפעילות העוקב. 
לתשומת ליבכם, כי הביטול העסקה עשוי להיות כרוך בעלויות ביטול נוספות והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.
במידה והעסקה בוצעה באמצעות סוכן נסיעות, יש לבצע את הודעת הביטול דרכו בלבד.

השאירו פרטים לביטול הזמנה מקוון