אחריות ותנאי התקשרות

נוסע/ת יקר/ה, אנא קרא/י בעיון עמוד זה

התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך. ידיעתך אותם, תתרום למימושה של הזמנתך, על הצד הטוב ביותר.

תנאים ואחריות

חברת קשרי תעופה בע"מ משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים. אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים על ידי ספקי השירותים או מטעמם. אנו כמארגן איננו אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון- בכפוף למדיניותה של כל חברת תעופה זו או אחרת [נדגיש כי יש חב' תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא [בשפה האנגלית] בכפוף למדיניות של כל חברת תעופה זו או אחרת], הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
 
חברת קשרי תעופה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים וזאת אף ללא הודעה מוקדמת. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד חברת קשרי תעופה בע"מ תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מתוך 30 יום לאחר חזרת הנוסע ארצה.
 

דרכון: הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות לחצי שנה מיום הטיסה  (6 חודשים).

קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, (אם נעשה ע"י הסוכן) כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון, להעברות, השכרת רכב,) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 
על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה ו/או ויזה למדינה אליה הם טסים. על הלקוח אחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הינו באחריות הנוסע בלבד.
 
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בר תוקף בלבד.
 

תינוקות- 

מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים ביציאה ובחזרה ארצה בלבד!
 

כח עליון- 

המארגן יהיה פטור מאחריות כלפי הנוסעים ו/או כל גורם אחר מטעמם בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. המארגן מציע לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח נסיעות לחו"ל אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.
 

השכרת רכב

במועד ביצוע הזמנתך, עליך להקפיד למסור את שעת ההגעה המדויקת לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעתך כי הרכב המוזמן ישמר עבורך עד שעתיים משעת ההגעה שמסרת. כמו כן, עליך לוודא כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה שאתה מתכנן. כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעבורות וכדומה. הזמנתך תאושר לקבוצת רכב ולא לסוג רכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת.
 
יום ההשכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן מרגע קבלת הרכב המושכר, על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב ביום שכירות נוסף וביטוחים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותך. בכל מקרה עליך להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי בר תוקף של שנה לפחות וכרטיס אשראי בינלאומי.
גיל השוכר: מובא בזאת לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינהויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
שובר ההשכרה: השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש, בישראל.
שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שתבצע, יונפק עבורך שובר חדש, לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
 
CDW כיסוי ביטוחי- הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה.
 
TP כיסוי- הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור בלבד, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה. אנו מפנים לתשומת לבך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים.
 

ספורט

 • דמי ביטול- אחרי תום תקופת חוק הגנת הצרכן – הינם דמי הביטול מלאים.
 • כרטיסי המשחק מסופקים בזוגות/צמדים, צמדים אפשר שיהיו אחד ליד השני ,אחד מתחת לשני, באלכסון או שמעבר יעבור בניהם, לא ניתן להבטיח שלשות רביעיות יחד, ולא ניתן להבטיח קרבה בין הזוגות אלא אם אושר במפורש בכתב או במייל ממחלקת ספורט של קשרי תעופה.
 • הלקוח יודע ומאשר כי מחיר מכירה שונה מהמחיר הנקוב על הכרטיס.
 • לא מובטחת ישיבה ביציע אוהדים מסוים אלא אם צוין אחרת.
 • יש לפעול לפי ההנחיות על הכרטיס בנוגע לקבוצת האוהדים.
 • במשחקים מסוימים תתכן קבלת כרטיס מנוי למשחק ,המנוי מושאל למשחק אחד ויש לפעול ע"פ ההנחיות שמצורפות: יש לשמור מפני אובדן וגניבה ולהחזירו בתום המשחק.
 • אי החזרת מנוי עלולה להיות כרוכה בקנס כספי
 • במידה ונשלח ללקוח כרטיס אלקטרוני למשחק (במייל) יש להדפיסו בצורה ברורה, הברקוד צריך להיות מודפס בצורה איכותית, אחרת הברקוד לא ייקרא בסורק והדבר עלול לגרור לאי כניסת הנוסעים למשחק.
 • אין חברתנו אחראית למקרה של הזזת משחק או ביטולו ע"י גורם מוסמך זה או אחר.
 • אנו מציעים מגוון רחב של שדרוגים –יש לשים לב לשדרוגים ולהגדרותיהם המדויקות.
 • לעיתים במשחקים גדולים לצורך קבלת כרטיסים תקבע נקודת מפגש במרכז העיר, במקרים כאלה יעודכן הלקוח מראש ו/או בעת ההעברות מהשדה, עליו להגיע מצויד בשובר הזמנה ובתעודה מזהה אל נקודת המפגש לצורך קבלת הכרטיסים.
 • במשחקים של ריאל מדריד הכרטיסים מסופקים גם כמובייל טיקט (כרטיסי טלפון נייד) ולשם כך דרוש מייל פתוח בטלפון נייד וחכם של הלקוחות.
 • דרכים נוספות לקבלת הכרטיסים : במלון עד חצות הלילה לפני המשחק ו/או למגיעים ביום המשחק עד שעה 14:00.
 • בכל הזמנת ספורט/ מופעים יש לספק בעת ההזמנה נייד שיהיה זמין בחו"ל -וזאת לצורך עדכונים שוטפים ויצירת קשר עם הלקוחות בעת הצורך.
 • כל אדם כולל תינוק חייב בכרטיס.
 • באחריות הנוסעים לעקוב טרם היציאה ובסמוך לה, אחר המועד הסופי של המשחק באתר הקבוצה.

הופעות

 • דמי ביטול אחרי תום תקופת חוק הגנת הצרכן –הינם דמי הביטול מלאים על כלל החבילה.
 • הלקוח יודע ומאשר כי מחיר המכירה שונה מהמחיר הנקוב על הכרטיס.
 • בהופעות גיל הכניסה המינימאלי הינו 16 ,במידה ומדובר בקטין עליו להיות מלווה באדם מבוגר, ואז  יש להגיע עם הדרכונים והכל בכפוף להנחיות המארגנים.
 • אין חברתנו אחראית למקרה של הזזת מופע או ביטולו ע"י המארגנים.
 • במידה ונשלח ללקוח כרטיס אלקטרוני להופעה (במייל) יש להדפיסו בצורה ברורה, הברקוד צריך להיות מודפס בצורה איכותית, אחרת הוא לא ייקרא בסורק והדבר עלול לגרור לאי כניסת הנוסעים להופעה.

שדות תעופה/חברות תעופה

אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בישראל ובעולם, לרבות, אך לא רק: איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד' לטיסה.
מזג האוויר
חברת קשרי תעופה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים ביעד בעת החופשה.
 

דמי ביטול:

במידה ולקוח יאלץ לבטל את הזמנתו, על ההזמנה יחולו דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:
א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן  (תיקון מס' 26 לחוק): רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם".
ב. במידה וביטול העסקה לא יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן יחולו דמי הביטול הבאים: (למעט מוצרים מיוחדים אשר לגביהם יצוינו דמי ביטול ספציפיים, כמו, סקי, ספורט,  מופעים רכבות וכד'. דמי הביטול יהיו 100% מיום בצוע ההזמנה.) 
שיט: בהתאם לתנאי הביטול של חברות השיט.
קבוצות סגורות: בהתאם לתנאי דמי ביטול ספציפיים לכל קבוצה.  
 

חבילות תיור, טיסות שכר, שירותי קרקע ונופשונים:

 • מרגע ביצוע ההזמנה עד 30 ימי עבודה לפני היציאה – $100 דמי ביטול לנוסע.
 • מ-30 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 50% מערך ההזמנה.
 • מ-13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה – 80% מערך ההזמנה.
 • מ-6 עד 0 ימי עבודה לפני היציאה – יחולו דמי ביטול בשיעור 100% מערך ההזמנה.

דמי ביטול לעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל:

ללקוח ישנה אפשרות לרכוש שירותי תיירות במחיר מופחת ובכפוף לדמי הביטול של הספק בחו"ל, כלומרNON REFUNDABLE  (ללא החזר כספי) וזאת לאחר שהוצעו ללקוח שתי חלופות נוספות, במחיר מלא והמאפשרות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן.
 

טיסות סדירות:

טיסות בינלאומיות: על פי דמי הביטול של חברות התעופה השונות ותוספת של $50 דמי ביטול לנוסע.
טיסות פנימיות (חו"ל): מרגע ביצוע ההזמנה 100% דמי ביטול.
כל שינוי בהזמנה לאחר ביצועה כרוך באישור חברת התעופה ובדמי שינוי/טיפול.
 
המחיר כולל: מיסים, היטל דלק והיטלים אחרים נכון למועד ביצוע ההזמנה. במידה ותחול תוספת באחד או ביותר ממרכיבים אלה, לפני ביצוע התשלום המלא תחול התוספת על הנוסע.
 
המחיר אינו כולל: ביטוח נסיעות לחו"ל ואחריות לרכוש הנוסעים ולנזקי גוף כלשהם.
 
ביצוע הטיסות: טיסות הינן טיסות שכר מחוץ לנתיב. הטיסות מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי, ומופעלות עפ"י תקנות טיסות שכר, רישיון מספר ג/ 86/523. שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות. יש להגיע לשדה התעופה כ- 3 שעות לפני הטיסה כמצוין בגב כרטיס הטיסה. יש לאשר טיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה אלא אם נמסר אחרת. המוביל מתחייב לעשות מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל איננו ערב לזמנים הנקובים בלוחות זמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או למארגן בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך.
 
מס מקומי: התשלום בגין המוצר ו/או חבילת הנופש ו/או הטיסה ו/או המלון מהווה תשלום סופי לקשרי תעופה, ייתכן ובמדינת היעד תתבקש על ידי הספק המקומי ו/או על ידי הרשויות המקומיות לשלם בנוסף מיסים ו/או היטלים מקומיים אשר ישולמו ישירות לגורם הרלוונטי במדינת היעד.
 
בתי מלון: הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים, וזאת על מנת לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה, לרבות מיזוג אויר. המארגן אינו אחראי להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו : סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברת קשרי תעופה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון בנוגע לשירותים מעין אלו. קשרי תעופה אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.
 
מיזוג אוויר: אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.
 
"הכל כלול": לכל מלון מדיניות משלו למסגרת "הכל כלול" ולפיכך רשאי המלון בכל עת וללא התרעה מוקדמת לשנות את מסגרת "הכל כלול".
 
RUN OF THE HOUSE שיבוץ החדרים: ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין המארגן יכול להבטיח שכל הנוסעים ימומשו על ידי המלון.

רישום יתר ע"י בתי מלון: ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר. על פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/ או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.

חדרים זוגיים: ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן שתי מיטות יחיד מחוברות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם זו הוזמנה מראש.

TRIPLE / QUAD במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה – יש לשים לבכי לעיתים המיטה השלישית ו/או הרביעית הינה מיטה מתקפלת.

ארוחת בוקר: המחירים בארצות אירופה כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית [אלא אם מצוין אחרת] . אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון ואין חברתנו אחראית על טיבה של אחרות הבוקר המסופקת.

נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות – לא יינתן החזר בעבורן. נוסעים שיגיעו לאחר שעת הסגירה של חדר האוכל יקבלו לעיתים ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים ו/או לא יקבלו ארוחה כלל וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המלון.

ספורט ימי: ברוב הפעמים הינו יוזמה פרטית ואין לו כל קשר לפעילות המלון.

נדגיש כי אם במהלך שהותו נתקל הלקוח בבעיה עליו לפנות אל סוכן הנסיעות בארץ ו/או אל המלון, כדי שהנושא יטופל מידית.

העברות: העברות הנוסעים משדה התעופה למלון וחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל  כן ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף נוסעים נוספים מבתי מלון אחרים.

ההעברות מהמלון ולמלון מבוצעות על ידי הספק המקומי ביעד ועל הנוסע לעדכן בגין כל עיכוב ו/או אי שימוש בשירות, אשר נגרם לו מסיבה זו או אחרת ולא ההסעה תצא כמתוכנן.
 
נציג: בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם נציגים המועסקים ע"י הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעה [כאשר משולם עבור שירות זה] לדאוג להעברתו למלון, ומהמלון בסיום חופשתו לשדה"ת לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במהלך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי ואין אנו אחראים, כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע ולמעט העברות מ/אל המלון אין אנו אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

סיורי בחירה: נמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ואין לחברתנו כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן כי סיור בחירה מסוים יבוטל על אף שכבר הייתה הרשמה לסיור.

הגעה מאוחרת: במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה [במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא קשרי תעופה באחריות כלשהיא במידה ולא יישמר חדר עבור הנוסע] .

מניין הימים: במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/ל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם. 
 
שערים: השער לתשלום יהיה שער העברות /המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום החיוב בפועל על ידי החברה.

במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם.

תובלת הכבודה: תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית של חברת התעופה [להלן "המוביל"] המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של "המארגן". 

יובהר כי "קשרי תעופה" אינה  אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן ישירות באתר חברת התעופה שבה מבוצעת הטיסה. 

בקשות מיוחדות: נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות כגון: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, הינם בגדר של בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש. כמו כן, VIP/ ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים / צמודים הינם בגדר בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש.

ארוחות: פרטים על ארוחות בטיסות יש להתעדכן באתר חברת התעופה באינטרנט.

תחום שיפוט: מוסכם ומוצהר בזאת כי עצם הרשמותם של הנוסעים במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוטית מקומית בבתי המשפט שהאזור שיפוטם נמצא משרד הנסיעות. הואיל ומרכז הפעילות של חברת קשרי תעופה בע"מ הוא בתל אביב, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים אחד כלפי השני, תהייה לבית המשפט בתל אביב/יפו בלבד סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.

אזהרות מסע:  הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידה ויש התרעות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך כתובת האתר:

נשים בהריון: חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה באנגלית מהרופא המטפל!
 
עם התקשרותו של הנוסע למול המארגן, הינו, "קשרי תעופה", מחויב הראשון בקריאת התנאים הכללים על כל סעיפיו

תמיד לשירותך, 
טלפון: 03-5205077
תמונה של ברצלונה
תמונה של פריס
תמונה של כרתים